Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Ὅπου πίστις ἐκεῖ ἀγάπη

ὅπου ἀγάπη ἐκεῖ εἰρήνη

ὅπου εἰρήνη ἐκεῖ εὐλογία

ὅπου εὐλογία ἐκεῖ ὁ Θεός,

ὅπου ὁ Θεὸς ἐκεῖ οὐδεμία ἀνάγκη

ὅπου ὁ Θεὸς ἐκεῖ τὰ πάντα καλὰ λίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου